Paweł Kaczmarek

Listopadowe spotkanie Stowarzyszenia

Ze względu na obchody Dnia Pracownika Socjalnego nie odbędzie się dzisiejsze spotkanie Stowarzyszenia. Zapraszamy na takie spotkanie w przyszły czwartek o godz. 16:00 w celu przygotowania do udziału w Jarmarku Świątecznym.

Zadowoleni ze Spartakiady – 5 październik 2017

Udział w zawodach wzięło 11 drużyn , 110 osób w tym 95 zawodników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Tegoroczna Spartakiada była okazją dla zawodników do zaprezentowania swoich umiejętności pływackich oraz na kręgielni. Spartakiada miała charakter jednodniowy. Wymagała wcześniejszych przygotowań (około 9 tyg.) i późniejszych rozliczeń (około… Czytaj dalej »Zadowoleni ze Spartakiady – 5 październik 2017

Wrześniowe spotkanie Stowarzyszenia

Spotkanie w dniu 14.09.2017 o godz. 16:00 na grzybku „Żbik”. Rozpoczynamy grilowo – kiełbaski i napoje we własnym zakresie. Paweł Kaczmarek

Kurs Florystyczny 2017

Kurs Florystyczny organizowany przez Polską Szkołę Florystyczną w Poznaniu. Od bierności do aktywności. Program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie krotoszyńskim realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na terenie powiatu krotoszyńskiego w województwie wielkopolskim.

Czerwcowe spotkanie Stowarzyszenia

Ostatnie przed wakacjami. Dzielimy się wrażeniami z pobytu w Kołobrzegu i udziałem w Krotofeście. Planujemy co po wakacjach. Pozdrawiam Paweł Kaczmarek

Majowe spotkanie Stowarzyszenia Zapraszamy

Jak co miesiąc spotykamy się w drugi czwartek o godz. 16:00 w WTZ na II piętrze. w planie ustalenia dotyczące wycieczki do Kołobrzegu oraz Krotofestu. Zapraszamy.

Informacja dotycząca – POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+

Kwota którą wykonawca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  198.000,00 zł. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy: CE LINGUA Sp.z o.o. os. Bohaterów Września 1A/C  31-620 Kraków, cena brutto: 191.040,00 zł Spółdzielnia Socjalna VIVO  ul. Borecka 23 63-720 Koźmin Wlkp, cena brutto: 182.400,00… Czytaj dalej »Informacja dotycząca – POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+

Ogłoszenie o zamówieniu w ramach: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WRPO 2014+ NA: Usługi opiekuńcze i asystenckie w projekcie pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” UWAGA: Z uwagi na techniczne uwarunkowania związane z… Czytaj dalej »POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+