Przejdź do treści

Kurs Florystyczny 2017

Kurs Florystyczny organizowany przez Polską Szkołę Florystyczną w Poznaniu.

Od bierności do aktywności. Program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie krotoszyńskim realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na terenie powiatu krotoszyńskiego w województwie wielkopolskim.