Przejdź do treści

Informacja dotycząca – POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+

Kwota którą wykonawca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  198.000,00 zł.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. CE LINGUA Sp.z o.o. os. Bohaterów Września 1A/C  31-620 Kraków, cena brutto: 191.040,00 zł
  2. Spółdzielnia Socjalna VIVO  ul. Borecka 23 63-720 Koźmin Wlkp, cena brutto: 182.400,00 zł