Przejdź do treści

Integracja na zakończenie projektu

Dnia 29. 10. 2021 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej, wywołanych chorobami zakaźnymi”,Rehabilitacja pocovidowa”, realizowany podczas wyjazdu uczestników WTZ Krotoszyn do Karpacza i Zakopanego . Tego dnia, wszystkie osoby biorące udział w projekcie, czyli osoby niepełnosprawne, pracownicy WTZ oraz niektórzy członkowie rodzin uczestników WTZ zebrali się, by omówić cały program. W tym celu zakupiono namiot gastronomiczny, który pomieścił wszystkich obecnych. Zakup ten był niezbędny, gdyż małe pomieszczenia obecnej siedziby WTZ nie pozwalają na organizowanie  spotkań w dużej grupie. Namiot, dzięki swojej budowie, jest stale wentylowany
i umożliwia stały dostęp do świeżego powietrza, co w obecnej sytuacji pandemii, jest bardzo ważne.

Spotkanie rozpoczął kierownik Paweł Kaczmarek, który przypomniał zrealizowane cele projektu oraz jego ramowy program. Wystąpiła również psycholog Joanna Stańczak, przypominając zebranym wszystkie metody radzenia sobie z lękami, wynikającymi z pandemii, techniki relaksacyjne, wizualizacji
i psychoedukacji, poznane na zajęciach, podczas wyjazdu lub w WTZ.  Pani psycholog rozpoczęła rozmowę panelową wśród zebranych, jak oni radzą sobie w obecnym trudnym czasie i jak wykorzystują wiedzę uzyskaną na zajęciach.

Trzecim prelegentem spotkania była rehabilitantka Dorota Paterek, która zaprezentowała aspekt medyczny zaleceń rehabilitacyjnych po przebyciu choroby covid 19, omówiła również postępowanie w przypadku duszności oraz przypomniała ćwiczenia wzmacniające organizm. Wystąpienie rozpoczęło dyskusję wśród zebranych, którzy prezentowali swoje doświadczenia w tym temacie.

         Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem, przy którym zebrani dzielili się wspomnieniami z wyjazdu do Karpacza i Zakopanego. Uczestnicy najczęściej chwalili piękny hotel, wspaniałą atmosferę, miejsce pobytu oraz wyrażali wdzięczność, że mogli wyjechać wspólnie z przyjaciółmi z WTZ.