Przejdź do treści

Zadowoleni ze Spartakiady – 5 październik 2017

Udział w zawodach wzięło 11 drużyn , 110 osób w tym 95 zawodników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Tegoroczna Spartakiada była okazją dla zawodników do zaprezentowania swoich umiejętności pływackich oraz na kręgielni. Spartakiada miała charakter jednodniowy. Wymagała wcześniejszych przygotowań (około 9 tyg.) i późniejszych rozliczeń (około 2 tyg.). Organizacja i przebieg Spartakiady opierał się na Regulaminie.  Zawodnicy Spartakiady przyjmowani byli na podstawie zgłoszeń i byli to uczestnicy głównie z placówek tj.: WTZ, ŚDS, Szkoły Specjalne, Ośrodki Szkolno–Wychowawcze, DPS-y, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz osoby zgłaszające się indywidualnie.

Zawody obejmowały konkurencje indywidualne i drużynowe w tym 17 konkurencji pływackich oraz zawody na kręgielni. Każdy zawodnik otrzymał dyplom uczestnictwa a zawodnicy zajmujący trzy pierwsze miejsca w danej konkurencji otrzymywali medal i dyplom. Każda drużyna otrzymała nagrodę rzeczową, a pierwsze 3 zwycięskie drużyny otrzymały puchar i większą nagrodę. Ponadto otrzymaliśmy wsparcie rzeczowe od zaprzyjaźnionej Fundacji.

Odwiedzili nas także zaproszeni goście w osobach;

Pani Dyrektor Oddziału PFRON Anny Skupień, Pani Dyrektor NUTRICIA Krotoszyn Elżbieta Wybieralska oraz Burmistrza Krotoszyna Pana Ryszarda Czuszke, którzy podczas uroczystego zakończenia Spartakiady wręczyli drużynom puchary i nagrody.

Medale wręczali także Prezes CKIR „Wodnik” Pan Jacek Cierniewski oraz Prezes Stowarzyszenia Pan Paweł Kaczmarek .

Każdy uczestnik dostał słodki upominek i posiłek regeneracyjny. Przygotowanie dokumentacji; regulaminu, list startowych, dokumentów sędziowskich, zaproszeń, zakup nagród i pucharów,  opracowanie grafiki dyplomów i ich zamówienie w ZAZ, zorganizowanie posiłku, obsługa spartakiady, pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkurencji – zostało wykonane przez członków stowarzyszenia, pracowników i uczestników WTZ oraz przez wspierających nas wolontariuszy. Skład sędziowski stanowili sędziowie z lokalnych Klubu  Sportowego „Krotosz”.  WTZ udostępniło urządzenia typu; komputery, drukarki, kserokopiarkę i aparat fotograficzny. Ponadto stopery i gwizdki, oraz pomoce i sprzęt do pływania z asystą i do poławiania pereł.

Całość przygotowań i zaangażowanie organizatorów zostało podsumowane przez uczestników Spartakiady okrzykami że „za rok też przyjadą na takie zawody!”