Przejdź do treści

Dostępność cyfrowa WCAG 2.1

Menu ułatwień dostępu – informacja o wtyczce dostępnej na stronie snrdion.pl

Spersonalizowana nawigacja EqualWeb to technologia dostępności sieci, która łączy pełną zgodność z WCAG 2.1 z intuicyjnym i bezproblemowym przeglądaniem dla wszystkich.
Zaawansowany pasek narzędzi ułatwień dostępu jest wysoce intuicyjny dla użytkownika i można go dostosować do szerokiego zakresu potrzeb konsumentów. Użytkownicy mogą wybierać spośród 17 funkcji ułatwień dostępu, aby stworzyć optymalne wrażenia z przeglądania dla swoich potrzeb, po prostu włączając i wyłączając. Ten widżet jest dyskretny, ale obecny na każdej stronie internetowej, zapewniając najwyższą dostępność dla szerokiego spektrum użytkowników.

Wtyczka oferuje różnorodne komponenty ułatwień dostępu. W menu znajdują się ikony uniwersalnych funkcji ułatwień dostępu, w tym czytniki ekranu i inne przydatne narzędzia, zapewniające przyjazny dla użytkownika dostęp do witryn internetowych i aplikacji osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu asystentowi online witryna www staje się zgodna z prostym kliknięciem, poleceniem głosowym lub dotknięciem klawiatury użytkownika.

Funkcjonalność wtyczki ułatwiającej dostęp do strony snrdion.pl

1. Regulacja czytnika ekranu – funkacja umożliwia niedowidzącym użytkownikom korzystanie z własnych czytników ekranu w witrynie. To dostosowanie dodaje poprawne tagi ARIA do strony, aby była zgodna z większością czytników ekranu, w tym JAWS, NVDA, Voiceover i nie tylko. Opcja zapewnia zgodność z WCAG 2.1 poprzez dostępność dla osób niewidomych i niedowidzących.

2. Nawigacja za pomocą klawiatury – poruszaj się po witrynie za pomocą klawiatury, bez myszy. Regulacja nawigacji za pomocą klawiatury jest przeznaczona dla osób z zaburzeniami motorycznymi i problemami neurologicznymi, które wpływają na stabilność lub ruch ręki. Ta integracja umożliwia użytkownikom nawigację po witrynie za pomocą klawiszy ekranowych, takich jak SHIFT i TAB, bez konieczności używania myszy. Może być również pomocny dla użytkowników mających problemy z nadwyrężeniem mięśni, którzy wolą od czasu do czasu używać klawiszy.

3. Nawigacja numeryczna – poruszaj się po witrynie za pomocą klawiszy numerycznych. Ta funkcja sprawia, że ​​nawigacja jest jeszcze łatwiejsza dla użytkowników z problemami motorycznymi i mobilnością rąk. Zamiast nawigować za pomocą klawisza TAB, użytkownicy mogą klikać opcje, używając cyfr na klawiaturze lub bloku klawiszy. Każda opcja jest dopasowana do określonego klawisza numerycznego i łatwo dostępna w celu ułatwienia przeglądania.

4. Blink Block – wyłącz miganie, flashowanie i animacje na ekranie. Zoptymalizowana zawartość i projekt, zezwalając na animacje lub przenoszenie elementów bez narażania użytkowników, włączając Blink Block. Błyski i mrugnięcia, które mogą wywoływać drgawki u użytkowników z epilepsją lub innymi predyspozycjami, można łatwo wyłączyć za pomocą tej regulacji.

5. Czytnik tekstu – funkcja czyta na głos tekst witryny (tylko obsługiwane przeglądarki: Google Chrome). Nawet bez dedykowanego czytnika ekranu użytkownicy z obsługiwanymi przeglądarkami mogą korzystać z naszego wbudowanego czytnika tekstu. Cały tekst na ekranie jest odczytywany na głos wyraźnie i powoli, umożliwiając dostęp dla osób niedowidzących i nie tylko. Może to obejmować słuchaczy i użytkowników z problemami z nauką i uwagą (takimi jak dysleksja), którzy wolą nie czytać długich bloków tekstu.

6. Komendy głosowe – wykonywanie poleceń za pomocą głosu (tylko obsługiwane przeglądarki: Google Chrome). Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w EqualWeb. Użytkownicy mogą mówić do swojego komputera i wydawać szereg poleceń głosowych za pomocą mikrofonu, takich jak przewijanie, wprowadzanie, następne i podgląd. Dostępność dla wszystkich użytkowników, nawet tych bez jakiejkolwiek funkcji ręki, całkowicie eliminując potrzebę dotykania klawiatury lub myszy.

7. Kolor niestandardowy – dostosuj kolory tła, nagłówka i treści witryny; zmień na jasny, ciemny lub w skali szarości. Funkcja obsługuje każdego typu użytkownika wraz z jego szczególną wrażliwością, oferując rozwiązania do różnych regulacji kolorów, treści i nawigacji. Każdy obszar oferuje różnorodne niestandardowe opcje modyfikowania witryny pod kątem unikalnych preferencji użytkownika.

8. Regulacja koloru – dostosuj kolory tła, nagłówka i treści witryny; zmień na jasny, ciemny lub w skali szarości. Funkcja zezwala użytkownikom na aktualizację do preferowanych palet kolorów dla elementów zawartości witryny, w tym tła, nagłówka i tekstu. Użytkownicy mogą aktualizować schemat kolorów, wybierając dowolny odcień z całego spektrum, aby dopasować go do swoich osobistych preferencji. Ustawienia predefiniowane umożliwiają również ogólne aktualizacje schematu kolorów jasnego, ciemnego lub odcieni szarości.

9. Rozmiar czcionki – funkcja zmienia zawartość witryny, aby była bardziej czytelna, z większymi czcionkami i szerszymi odstępami. Dedykowana dla użytkowników z zaburzeniami przetwarzania, problemami z uczeniem się i uwagą oraz upośledzeniem wzroku. Funkcja udostępnia użytkownikom możliwość dostosowania rozmiaru tekstu na stronie internetowej do ich osobistych wymagań wizualnych. Zmiany obejmują również modyfikację odstępów między wierszami i wyrazami, aby ułatwić czytanie i przeglądanie.

10. Kursor – funkcja znajduje kursor łatwiej, dostosowując rozmiar i kolor. Opcja pomaga użytkownikom z wadami wzroku lub problemami sensorycznymi łatwiej znaleźć kursor. Dostosowuje kursor do większych rozmiarów, aby łatwo wykryć go na ekranie, i zmień jego kolor w przypadku witryn o trudnym kontraście, który może utrudniać znalezienie kursora.

11. Lupa – poprawia dostęp dla użytkowników słabowidzących, dzięki regulacji jednym kliknięciem, aby powiększyć rozmiar witryny, zobaczyć szczegóły lub skupić się nawet o 200%. Działa identycznie jak standardowe funkcje CNTRL + i CNTRL-, umożliwić użytkownikom dokonanie wszystkich regulacji jednocześnie w prosty i bezproblemowy sposób.

12. Czytelne czcionki – funkcja upraszcza trudne do odczytania czcionki, takie jak pismo odręczne lub skrypt. Opcja płynnie przełącza je na bardziej czytelny i przyjazny dla użytkownika tekst.

13. Opis obrazu – funkcja dodaje opisy do wszystkich obrazów, nawet bez tekstu alternatywnego. Opcja zapewnia zgodność z ADA dla całego tekstu obrazu, nawet jeśli przypadkowo brak podanego tagu ALT. Technologia wykorzystuje optyczne rozpoznawanie znaków Google do identyfikowania obrazów bez tagów ALT i automatycznego wstawiania opisów dla osób niedowidzących.

14. Najważniejsze – pokazuje linki lub nagłówki. Opcja umożliwia priorytetową dostępność przy zachowaniu preferowanego projektu. Linki i nagłówki są wyraźnie wyróżnione, co zapewnia intuicyjne i płynne przeglądanie.

15. Słownik – funkcja sprawdza znaczenie słów lub wyrażeń. Funkcja poprawia dostępność dla wszystkich typów użytkowników, w tym osób uczących się języków i odwiedzających witrynę z zagranicy. Opcja nie wymaga dodatkowych zakładek i jest idealny dla użytkowników smartfonów i tabletów.

16. Wirtualna klawiatura – klawiatura jest wyświetlana optycznie na ekranie, a gdy użytkownik dotyka obrazu klawisza, urządzenie optyczne wykrywa pociągnięcie i wysyła je do komputera. Umożliwienie użytkownikom używania myszy na wyświetlanej klawiaturze zamiast korzystania z klawiatury fizycznej.

17. Lupa tekstu Text Magnifier – funkcja lupy to wirtualne szkło powiększające, które wyświetla powiększony wybrany widok. Zwiększa zawartość wybraną przez kursor, pokazaną w podpowiedzi.

18. Tryb czytelny – wyświetla treść witryny w nowym oknie wyraźnie i czytelnie (proponowane rozwiązanie dla użytkowników smartfonów oraz tabletów).