Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie

na podstawie polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 roku zawiesza

od dnia 12.03.2020 roku do 25.03. 2020 roku
funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie oraz Świetlicy „Przystań”
w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz innych chorób zakaźnych.