Przejdź do treści

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia 2024

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie Zarząd wyznaczył na dzień 14 marca 2024 roku o godzinie 16:00 Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków naszej organizacji.
Miejscem zebrania będzie salka w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18.
Publikujemy zatwierdzony przez Zarząd Program walnego zebrania oraz projekt Regulaminu.