Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie

a analogi do polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2020 roku zawiesza

od dnia 21.10.2020 roku do odwołania
funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie oraz Klubu przy WTZ
w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz innych chorób zakaźnych.

O wznowieniu działalności i odwołaniu zawieszenia poinformujemy komunikatem na naszej stronie.

W celu utrzymania kontaktu z uczestnikami terapii wprowadzimy tzw. pracę zdalną z uczestnikiem w warunkach domowych.

O zasadach takiej terapii poinformujemy każdego uczestnika indywidualnie.

Pozdrawiam

Paweł Kaczmarek