Przejdź do treści

Usługi opiekuńcze i asystenckie w projekcie pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” 2017-2018

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Dokumentacja projektu

Ogłoszenie na stronie stowarzyszenia

Informacja o rozstrzygnięciu i wyborze oferty