Przejdź do treści

To kolejny krok w drodze do pracy 2019

Cykl szkoleń od września do końca listopada – spotkania środowe od 16:00 do 20:00

Szkolenia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością znaczna i umiarkowaną oraz sprawujących opiekę nad dzieckiem z orzeczona niepełnosprawnością.

Każda osoba która zgłosi się do projektu będzie mogła uczestniczyć w cyklu szkoleń poświęconych:

  1. Rozwiązywaniu problemów osobistych w relacjach z innymi w środowisku rodzinnym, radzenie sobie ze stresem i depresją. Zajęcia z psychologiem.
  2. Warsztatach z terapii zajęciowej, poznając system pracy instruktora terapii z uczestnikiem terapii. Zajęcia praktyczne w różnych typach pracowni tj. rękodzielnicza, techniczna, zawodowa, kulinarna.
  3. Przeprowadzone zostaną zajęcia z rehabilitacji ruchowej, na posiadanym przez stowarzyszenia sprzęcie, zajęcia relaksacyjne.
  4. Pomocy w poznawaniu wspólnej drogi w prowadzeniu do dojrzałości nie tylko seksualnej.
  5. Poznaniu aspekty prawnych i organizacyjnych związanych z osobą niepełnosprawną i jej otoczeniem z cyklu – Jak pozbyć się strachu przed utratą renty lub innego świadczenia!
  6. Indywidualne konsultacje z psychologiem lub seksuologiem.
  7. Wizyty studyjne w różnego rodzaju placówkach działających dla osób z niepełnosprawnością.