Przejdź do treści

Przystań 2018-2020

Świetlica obejmuje stałym wsparciem dzieci od 5 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby dorosłe z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Działaniami  prowadzonymi w  ramach funkcjonowania Świetlicy objętych jest 20  osób z niepełnosprawnościami  oraz ich rodziny. Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, w godzinach popołudniowych od 16:00 do 20:00.

Świetlica „ Przystań” w ramach swojej działalności udziela wieloaspektowej pomocy i specjalistycznego wsparcia poprzez organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej, integracyjnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Działalność Świetlicy jednocześnie wspiera funkcjonowanie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez zapewnienie bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Funkcjonowanie Świetlicy i możliwość pozostawienia osoby niepełnosprawnej pod opieką specjalistów  jest w dużym wsparciem dla rodziny, która zostaje częściowo odciążona od całodobowej opieki i odczuwa pomoc w ich trudnej sytuacji życiowej wynikającej z niepełnosprawności dziecka dając czas wytchnienia.

Więcej informacji na temat działalności Świetlicy można uzyskać na facebook – Świetlica „Przystań” w Krotoszynie.

Świetlica „Przystań” w Krotoszynie zakończyła swoją działalność w listopadzie 2020 roku.