Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie
W analogii do polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2021 roku
zostaje zawieszone od dnia 29.03.2021 roku do dnia 09.04.2021
funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie oraz Klubu przy WTZ
w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz innych chorób zakaźnych.
Pozdrawiam
Paweł Kaczmarek