Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie
W analogii do polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2021 roku
przedłuża zawieszenie  funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie oraz Klubu przy WTZ
do dnia 18.04.2021
w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz innych chorób zakaźnych.
Pozdrawiam
Paweł Kaczmarek