Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie
W analogii do polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2021 roku
przedłuża zawieszenie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie oraz Klubu przy WTZ
do dnia 03.05.2021
w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz innych chorób zakaźnych.

Mamy nadzieję że to już ostatnie zawieszenie naszej działalności.

Pozdrawiam
Paweł Kaczmarek