Przejdź do treści

Waloryzacja emerytur i rent od marca 2021

Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent. 

Wyższy próg przy świadczeniu uzupełniającym do 1750 zł wzrośnie także próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych.

Proponowane przez resort rodziny i polityki społecznej rozwiązanie przewiduje, że najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł.