Przejdź do treści

WALNO-SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

4 kwietnia 2016 roku odbyło się walno-sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia, któremu przewodniczył prezes Paweł Kaczmarek.

Po przyjęciu regulaminu obrad przedstawiono sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia oraz odczytano protokół komisji rewizyjnej. Licznie zgromadzeni na zebraniu członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi Stowarzyszenia.

Prezes przedstawił prezentację multimedialną z inicjatyw przeprowadzonych przez Stowarzyszenie  w 2015 roku.

Omówiono także działania zaplanowane na rok 2016. Otwarta dyskusja zakończyła owocne obrady.

Sprawozdanie merytoryczne przedstawiła Agnieszka Nowacka – sekretarz Stowarzyszenia

Odczytanie protokołu przez przewodniczącą komisji rewizyjnej Leokadię Jerzak.