Przejdź do treści

UWAGA ! Przedłużenie zawieszenia prowadzonej działalności i odwołanie Walnego Zebrania

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie w dniu 25 marca 2020 roku na podstawie polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 roku zawiesza od dnia 26.03.2020 roku do 10.04. 2020 roku funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, Klubu przy WTZ oraz Świetlicy „Przystań” w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz innych chorób zakaźnych.

Zarząd Stowarzyszenia także podjął uchwałę o przesunięciu Zwołanego na dzień 9 kwiecień 2020 roku  Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

O nowym terminie Zarząd powiadomi Członków w późniejszym bardziej sprzyjającym wspólnym spotkaniom czasie.