Przejdź do treści

Rozpoczęcie działalności Świetlicy „Przystań”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie informuje, że w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r., w ramach działalności świetlicy „Przystań” w Krotoszynie, będą świadczone usługi terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych jako kontynuacja usług realizowanych w ramach projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim”, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne/Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do 31.12.2018 r