Przejdź do treści

Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie funkcjonowania WTZ luty 2022

Zalecenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie funkcjonowania placówek dziennego pobytu w załączeniu.