Przejdź do treści

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie” – Informacja o rozstrzygnięciu przetargu.

Krotoszyn 12-12-2017r.

  1. Nazwa zamówienia : „Dostawa autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie”
  2. Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 23.04.2018 r.
  3. Termin i miejsce składania ofert : 20.12.2017 r. godzina 09:30- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie, ul. Młyńska 2D, 63-700 Krotoszyn, pokój nr 1.
  4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 20.12.2017 r. godzina 10:00 – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie, ul. Młyńska 2D, 63-700 Krotoszyn, pokój nr 1.

5. Pliki do pobrania :
– Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)

– Formularz oferty z załącznikami (PDF)

– Formularz oferty z załącznikami  (doc)

– Załącznik nr A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  (PDF)

– Załącznik nr B do SIWZ – Wzór umowy (PDF)

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 631381 N 2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz oferty z załącznikami
Formularz oferty z załącznikami format doc.
Zał A Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik B Umowa dostawy