Przejdź do treści

Mobilna rehabilitacja 2024

Nasze Stowarzyszenie od czerwca 2024 r. wraz z Krotoszyńskim Centrum Usług Społecznych realizuje zadanie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w formie Mobilnej rehabilitacji w ramach projektu „Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.13. Usługi społeczne i zdrowotne”.

O usługach można się więcej dowiedzieć na stronie Krotoszyńskie CUS