Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie

w dniu 25 maja 2020 roku

podjął uchwalę o wznowieniu funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie

na zasadach określonych w Procedurach zabezpieczenia w celu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Po zrealizowaniu technicznej gotowość do realizacji procedur WTZ w dniu 27.05.2020 roku będzie prowadził terapię.

Zapraszamy uczestników od korzystania z terapii od środy.