Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze do projektu dla opiekunów osób z niepełnosprawnością 2019

Ogłaszamy nabór do projektu pt.

„To kolejny krok w drodze do pracy”

Spotkania szkoleniowe będą trwać od września do końca listopada;

w każdą środę od 16:00 – 20:00 i dodatkowo

raz w miesiącu w czwartek od 16:00 – 20:00

oraz cztery razy w ciągu trzech miesięcy w sobotę od 10:00-16:00

Podczas zajęć, szkoleń i wyjazdów barek kawowy z ciastkiem i kanapką oraz napojami.

Pracujemy w 10 osobowych grupach.

Każda osoba która zgłosi się do projektu będzie mogła uczestniczyć w cyklu szkoleń pt:

  1. Rozwiązywanie problemów osobistych w relacjach z innymi w środowisku rodzinnym, radzenie sobie ze stresem i depresją. Zajęcia z psychologiem.
  2. Warsztaty z terapii zajęciowej, system pracy instruktora terapii z uczestnikiem terapii. Zajęcia praktyczne w różnych typach pracowni tj. rękodzielnicza, techniczna, zawodowa, kulinarna.
  3. Zajęcia z rehabilitacji ruchowej, na posiadanym sprzęcie, zajęcia relaksacyjne.
  4. Pomoc w poznawaniu wspólnej drogi w prowadzeniu do dojrzałości nie tylko seksualnej.
  5. Aspekty prawne i organizacyjne związane z osobą niepełnosprawną i jej otoczeniem. Jak pozbyć się strachu przed utratą renty lub innego świadczenia!
  6. Indywidualne konsultacje z psychologiem lub seksuologiem.
  7. Wizyty studyjne w różnego rodzaju placówkach działających dla osób z niepełnosprawnością.

Oferta skierowana jest dla Rodziców i Opiekunów osób z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną oraz dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Z jednej rodziny może być więcej niż jedna osoba.

Zgłoszenia przyjmuje Paweł Kaczmarek tel. 502 219 552 za pomocą SMS

W sms proszę podać imię i nazwisko oraz kontakt tel. w celu wyznaczenia terminu wypełnienia karty zgłoszenia do projektu szkoleniowego oraz uzyskania klauzuli informacyjnej z RODO.

Udział w szkoleniu i warsztatach jest bezpłatny!

Pokaż Twojej bliskiej osobie z niepełnosprawnością jak jest ważna dla Ciebie.

Liczba miejsc ograniczona!